الکتروسکوپ

الکتروسکوپ ابزار علمی اولیه است که برای تشخیص حضور و قدر از بار الکتریکی در بدن است. این ابزار برای اولین بار جهت اندازه گیری الکتریکی بکار رفته بود.الکتروسکوپ برای اولین بار بصورت یک سوزن چرخان به نام versorium، توسط پزشک انگلیسی ویلیام گیلبرت در حدود سال 1600 اختراع شد. [1] الکتروسکوپ مغز توپ و […]