چگونه لودسل را کالیبره کنیم؟

جهت کالیبراسیون لودسل ابتدا باید مفهوم کالیبراسیون مشخص گردد،در بحث لودسل ها منظور از کالیبراسیون می تواند موارد زیر باشد: 1-اندازه گیری مقدار میلی ولت خروجی لودسل توسط دستگاههای اندازه گیری دقیق یا لودسل با کلاس دقت بالاتر 2-شناساندن لودسل به نمایشگر یا سیستم قرائت دیجیتال در بین استفاده کنندگان لودسل ،دو تعریف فوق از […]