پیزوالکتریک

سنسور پیزوالکتریک دستگاهی است که با استفاده از اثر فیزوالکتریک برای اندازه گیری فشار، شتاب، فشار یا نیروی با تبدیل آنها به یک بار الکتریکی است. سنسورهای پیزو الکتریک  ابزار همه کاره برای اندازه گیری فرایندهای مختلف هستند. آنها برای تضمین کیفیت، کنترل فرایند و برای تحقیق و توسعه در بسیاری از صنایع مختلف استفاده […]