عمق سنج

عمق سنج، عمق سنج فشاری را نشان می دهد که عمق معادل آن در آب است. این یک قطعه از تجهیزات غواصی است که اغلب توسط غواصان استفاده می شود. متداولترین ترین ابزار اندازه گیری عمق غواصی مدرن است که از یک روش الکترونیکی و صفحه نمایش دیجیتال استفاده می کند. انواع قدیمی تر از […]