سنسور سرعت چرخ

سنسور سرعت چرخ  و یا سنسور سرعت خودرو (VSS) یک نوع از دور موتور است. آن یک دستگاه فرستنده استفاده می شود برای خواندن سرعت چرخش چرخ خودرو است. این حالت معمولا از یک حلقه دندانه دار و وانت تشکیل شده است. سنسورهای خاص سرعت وسایل نقلیه جاده ای سنسور سرعت چرخ در سیستم های […]