سنسور دیجیتال

سنسور دیجیتال یک سنسور الکترونیکی و یا الکتروشیمیایی، که در آن تبدیل داده ها و انتقال داده ها به صورت دیجیتال انجام می شود. سنسور ها معمولا برای اندازه گیری های تحلیلی، به عنوان مثال اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی مایعات استفاده می شود. پارامترهای اندازه گیری معمولی مقدار pH، هدایت الکتریکی، اکسیژن، پتانسیل […]

سنسور دیجیتال چیست؟

جنبه های عمومی سنسورهای دیجیتال، جانشینان مدرن از سنسورهای آنالوگ. سنسورهای دیجیتال جایگزین سنسورهای آنالوگ گام به گام است، چرا که آنها غلبه بر اشکالاتی سنتی از سیستم های سنسور آنالوگ (CF فصل 3) تاریخ سنسورهای الکترونیکی و الکتروشیمیایی معمولا بخشی از یک زنجیره اندازه گیری. زنجیره ای اندازه گیری شامل سنسور خود، یک کابل، […]

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد شرکت اسپک محفوظ است/Copyright & All Rights Reserved by ASPEK