معرفی انواع سنسور جابجایی

سنسور جابجایی یا موقعیت امروزه در بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات بکار می رود. سنسور می تواند خطی، زاویه ای، و یا چند محور باشد. بعضی از سنسور جابجایی به شرح زیرهستند: Capacitive transducer Capacitive displacement sensor Eddy-current sensor Ultrasonic sensor Grating sensor Hall effect sensor Inductive non-contact position sensors Laser Doppler Vibrometer (optical) […]