سرعت سنج

سرعت سنج سرعت سنج و یا یک متر سرعت سنج است که اندازه گیری و نمایش سرعت لحظه یک وسیله نقلیه زمینی است. حال حاضر جهان به وسایل نقلیه موتوری نصب شده، آنها شروع به در دسترس می باشد به عنوان گزینه های موجود در 1900s، و به عنوان تجهیزات استاندارد در مورد 1910 به […]