موارد استفاده لودسل

با توجه به گسترش روزافزون سیستمهای اتوماسیون در صنعت،لودسل به عنوان یک سنسور دقیق ،حساس ومقرون به صرفه نیز به وفور در سیستم های توزین به کار میرود.

از لحاظ شکل واندازه و نوع نیروی اعمالی و همچنین حداکثر ظرفیت به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می گردد.

سازنده های لودسل در سراسر دنیا سعی مینمایند مدل لودسل را استفاده نمایند که اولاً نیاز مصرف کننده ها را برآورند و درثانی قیمت پایین تری نسبت به رقبا داشته باشد

لودسل سازان معتبر را می توانیم به شرح زیر نام ببریم:

آلمان HBM

آمریکا  REVERE وCELLTEC

وBONGSHIN,DACELL کره جنوبی

چین ZEMICوKELI

ترکیه PULSE ,ESIT

برخی موارد استفاده لودسل به شرح زیر می باشد:

کاربرد لودسلکاربرد لودسل نوع 2کاربرد لودسل نوع سهکاربرد لودسل نوع چهار

!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید