دانلود مشخصات فنی لودسل

 

مدل/ سازنده

REVERE

REVERE(VISHAY)

ریویر آمریکا

سلتک

CELLTEC

سلتک آمریکا

زمیک

ZEMIC

زمیک هلند

کلی

KELI

کلی چین

 

 

S

یونیورسال

(کششی-فشاری)

s-type

9363

Stainless steel

pdf50kg/100kg/250kg/500kg

1T/2.5T/5T

US5

Stainless steel

pdf

50/100/250

/500/750kg

—————————————–

UN3

Alloy Steel

pdf

50/100/250/500kg

1T/2T/5T/10T/20T

B3G

Stainless steel

 

50/100/200/250kg/500kg/1T/2.5T/5T/10Tpdf

—————————————

H3

Alloy Steel

pdf

/25/50/100/200/250/500/750kg

1T/1.5T/2T/3T/5T

7.5T/10T/20T/3OT

DEE

Alloy Steel

pdf

100kg/250kg/500kg/1T/1.5T/2T/3T/5T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تک نقطه ای

Single point

تک نقطه ای

REVERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPS

0.6kg – 200kg

pdf

سلتک

PA1

300/500/1000gr

pdf

——————————————-

PA2

2.5/3/5/6/10/15

20/30/35/40/50kg

pdf—————————————–

PA3

5/10/20/30/50/75/100kgpdf

—————————————–

PA4

50/100/150/200/300kgpdf

—————————————–

PA6

pdf

100/150/200/250/300/500kg

—————————————-

PAL1

150/250/300/500/600/700kg

pdf

زمیک

L6D

2.5/3/5/6/10/15/20/30/35/40/50kg

pdf—————————————

 

 

L6N

5/10/20/30/50/75/100

pdf—————————————

 

L6E

50/100/150/200/300Kg

pdf—————————————

 

L6J1

300gr/500gr/1000gr

pdf—————————————

 

L6G

50/100/150/250/300/500/600kg

pdf

کلی

AMI

2.5/3/5/6/10/15/20/30/35/40/50kg

pdf

—————————-

AMIB

10/15/20/30/50/60/75/100/200Kg

pdf

—————————-

UDA

150/300/500/600/1000kg

pdf

—————————

UDB

50/150/200/500Kg

pdf

—————————-

UDN

100/250/300/500kg

pdf

 

 

 

 

 

خمشی

Shear Beam

shear beam

REVERE

9123

500/1000/2000/5000kg

Stainless steel

pdf—————————-

ACB

500/1000/2000/5000kg

pdf


سلتک

BN8

250kg/500Kg/1t/2.5t/3t/5t/10t

pdf

 

زمیک

H8C

0.5/1/1.5/2/2.5/3/5/10t

pdf

—————————————

BM8H

Stainless steel

500/1000/2000/5000kg

pdf

کلی

SQB

250/500kg/1t/2.5t/3t/5t/7.5t/10t

pdf

Single Ended

(آکاردئونی)load

آکاردئونی

REVERE

SHBXR

Stainless steel

10/20/30/50/100/200Kg

pdf

سلتک

BSR

Stainless steel

10/20/30/50/100/200/350/500kg

pdf——————————————-

BSR2

Stainless steel

10/50/100/200/300/500/1000kg

pdf

زمیک

BM11

Stainless steel

10/20/30/50/100/200/350/500kg

pdf

کلی

HSX

50/100/200/300/500Kg

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comperssion

فشاری

فشاری1فشاری2فشاری3

REVERE

KSR

280TON

pdf

—————————-

CSPM

10/25/40/60/100T

pdf

—————————-

RLC

0.25/0.5/1/2/3.5/5/10T

pdf


سلتک

RSR

0.25/0.5/1/2/3.5/5/10T

pdf

——————————————-

RNF

1/2/3/5/10/15/20/30/50T

pdf

زمیک

BM14A

10/25/40/60/100T

pdf

————————————–

BM14D

10/20/25/30/40/50/100T

pdf

—————————————

BM14G

10/20/30/40/50T

pdf

—————————————

BM14K

10/20/30/40/50/60/100T

pdf

—————————————

BM24R

1/2/3.5/5/10/13/28/60T

pdf

—————————————

H2F

1/2/3/5/10/15/20/30/50T

pdf


کلی

ZSFY

10/15/20/25/30/40/50T

pdf

!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید